Bc. Zuzana Rösslerová

fyzioterapeut

Pomáhat ostatním a naslouchat jim mi bylo vždy blízké, a proto jsem se rozhodla pro zdravotnickou dráhu.

S fyzioterapií jsem se setkala poprvé v rámci své praxe na střední zdravotnické škole. Jednoho dne si mě vzal na praxi pod křídla místní fyzioterapeut, který s neutuchajícím entuziasmem pracoval s lidmi na interně a jiných oddělení a pracoval tak, že lidem naskakovaly úsměvy na rtech. Prokazatelně zlepšoval kvalitu jejich života.

Neinvazivně. V tu ránu jsem se zamilovala.

Fyzioterapii jsem vystudovala na UK FTVS a neustále se v oboru vzdělávám. Je to moje velká vášeň.

Přemýšlím komplexně, beru klienta jako celek se všemi biopsychosociálními aspekty, které ho ovlivňují.

Ve své praxi nejčastěji využívám kombinaci manuálních technik dle Mojžíšové, neurofyziologický přístup dle BPP a jógovou terapii. Inspiruje mě ale více směrů a každému klientovi nastavuji terapii na míru podle jeho preference a cíle, kterého chceme dosáhnout.

Respektuji individualitu a integritu každého člověka a věřím, že každý má svůj život a své zdraví ve svých rukou. Hledám cesty, jak terapii zapojit do každodenního života, hledám cesty, aby bylo možné nadále provádět své oblíbené činnosti či sporty.

Terapii beru jako dialog, je z velké části o aktivní spolupráci, pochopení obtíží, vnímání sebe a signálů, které nám tělo vysílá. Ráda pracuji se ženami v období před otěhotněním, během těhotenství a po porodu. Věnuji se dysfunkcím pánevního dna v souvislostech.

Kurzy

Pracovní zkušenosti