Mgr. Barbora Stárková

fyzioterapeut, co-founder společnosti FyzioVšem

Fyzioterapii vnímám jako možnost pomoci ostatním cítit se dobře. Naše fyzické a psychické stránky jsou vzájemně provázané a ovlivňují společně naši celkovou pohodu. Proto považuji za důležité se naučit lépe vnímat své tělo, pochopit jej a starat se o něj.

Ve své praxi se často setkávám s ženami s nejrůznějšími gynekologickými obtížemi včetně funkční sterility, a to zejména díky svému působení v NZZ Rehamil v Milovicích, které je pro tuto problematiku velmi vyhledávaným pracovištěm.

Vzhledem ke své sportovní historii, zájmům, sportovní praxi a studiu jógy tvoří další značnou část mých klientů sportovci a aktivní lidé.  Kromě využití manuálních technik a vhodně zvolené kompenzace se snažím dbát i na kvalitu prováděného pohybu, jelikož nesprávná technika bývá v mnoha případech zdrojem následných problémů. Pro pohybovou terapii, která tvoří hlavní část rehabilitace například i u poúrazových stavů, vedle jógy a vývojové kineziologie ráda využívám také funkční silová cvičení. Snažím se dbát na propojení trojlístku mobilita – stabilita – síla.

Nejraději však pracuji hlavně s motivovanými klienty, a i když jsem sama sportovní nadšenec, v terapii volím vždy individuální přístup a formu, která je pro klienta nejvhodnější a přirozená.

Bakalářské i magisterské studium fyzioterapie jsem absolvovala na FTVS UK.

Kurzy

Pracovní zkušenosti

Objednejte se ke mě na první návštěvu

Objednání k nám na návštěvu je velmi jednoduché. Můžete nás kontaktovat telefonicky nebo pomocí emailu. Před vaší první návštěvou vám rádi vysvětlíme, jak u nás vše funguje.