Tělocvična

Jóga

Do našich terapií rádi zapojujeme prvky jógy, proto Vám ji nabízíme i formou lekcí po menších skupinkách či individuálně.

Jóga není pouze protahovacím cvičením, jak ji značná část evropské populace vnímá. Je komplexní filosofií, z které ve fyzioterapii využíváme zejména její fyzický aspekt. Jedná se o aktivní propojení všech šlachosvalových a fasciálních řetězců, harmonizaci těla i mysli, jejíž pomocí můžeme podpořit i správnou činnost vnitřních orgánů.

Jóga v sobě také ukrývá prvky několika jiných moderních fyzioterapeutických postupů. Spojuje dechová cvičení, sílu, strečink, koordinaci a balanc, pracuje s hlubokým stabilizačním systémem a využívá uzavřené i otevřené pohybové řetězce. Její součástí jsou i relaxační techniky, které považujeme v dnešní uspěchané době za čím dál tím více potřebné. Díky její různorodosti nabízí několik stupňů náročnosti pro všechny věkové kategorie, je vhodná i jako doplněk k jiným pohybovým aktivitám.

Při naší práci je pro nás stěžejní zejména správné provedení jednotlivých poloh – ásan i přechodů mezi nimi tak, aby respektovaly tělo každého z nás.

Osobní trénink pod vedením fyzioterapeuta

Rádi vám pomůžeme se sestavením plánu k dosažení vámi vybraných cílů. Společně pod naším vedením se bezpečně vydáme na cestu k jejich dosažení.

Funkční trénink pro dospělé

Pod pojmem funkční trénink si můžete představit takovou fyzickou aktivitu,kde dbáme na zapojení pohybového aparátu ve větších pohybových vzorech, tak aby na sebe jednotlivé segmenty funkčně navazovaly. Pro tělo je velmi výhodné, když pracuje “chytře”, rozložením síly do více segmetů, když během různých cviků dochází k vědomému aktivování daných pohybových vzorců, které máme od narození naprogramované. Jen je z toho našeho úložiště v mozku vytáhnout a podporovat. Ačkoliv se může na první pohled zdát, že funkční cviky vypadají velmi jednoduše, dokáží Vás vyšťavit stejně, jako když si vezmete těžké činky :).

Kompenzační programy

Kompenzační programy jsou vytvářeny pro specifické druhy pohybových aktivit, kdy je naším cílem navrátit rovnováhu. Například pokud máte sedavé zaměstnání, kdy moc pohybu přes den nemáte a během sedu dochází ke zkracování a přetěžování určitých svalových skupin, bude pro vás vhodný takový program, kde odlehčíme přetíženým oblastem (šíjová oblast), protáhneme ty zkrácené (flexory kyčle) a aktivujeme ty, které během dne nedostaly takovou šanci se zapojit (hluboké stabilizátory trupu.

Kompenzační programy jsou vhodné i během specializace na určitý druh sportu (fotbal, hokej, rugby, plavání, gymnastické sporty), vždy podle pohybového vzoru každého druhu sportu.

Rozvrh lekcí

V našem rezervačním systému si můžete vybrat skupinové i individuální lekce cvičení různého druhu pod vedením našich zkušených fyzioterapeutů.