Mgr. Tereza Zahrádková

fyzioterapeut

Ke studiu fyzioterapie mě přivedlo především dlouholeté sportovní nadšení všeho druhu v kombinaci s touhou o prohloubení a osvojení si znalostí fungování lidského těla. Jsem absolventkou
magisterského programu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a svůj obor vnímám jako ideální možnost, jak neinvazivně a účinně zasáhnout do řady tělesných funkcí, a to jak za
účelem prevence, tak i léčby pohybového aparátu.


Na své práci si nejvíce cením a využívám možnosti individuálního kontaktu s klienty, během terapie kladu velký důraz na oboustranné pochopení příčiny obtíží, provázání cvičení s běžnými denními aktivitami a prohloubení vnímání vlastního těla.


V rámci diagnostiky a terapie nejraději využívám metodu dle Ludmily Mojžíšové, kterou dle individuálních potřeb kombinuji s dalšími manuálními technikami či prvky vývojové kineziologie. Zajímám se také o problematiku viscerosomatických vztahů, konkrétně o léčbu gastroesofageálního refluxu. Při cvičení pak nejraději využívám komplexnosti jógových poloh s důrazem na propojení myofasciálních řetězců. V ordinaci se mile ráda potkám s každým, kdo má chuť se na terapii aktivně podílet.

Kurzy

Pracovní zkušenosti