MUDr. Vlasta Bernášková

rehabilitační lékař

Promovala jsem na 1.LF.UK v Praze, obor všeobecné lékařství. První kroky mě vedly na neurologické oddělení nemocnice Mělník, odkud jsem po absolvování základního kmene z neurologie směřovala na Neurologickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Přechodnou dobu jsem měla možnost pracovat i s dětskými neurologickými pacienty. Během mé práce s pacienty s akutními neurologickými problémy jsem si čím dál více uvědomovala, jak je důležitá primární i sekundární prevence se zaměřením na pohybový aparát.

Již během studia na vysoké škole mi byla tato tematika blízká, proto jsem absolvovala kurz sportovních a rekondičních masáží, které jsem následně praktikovala. V současné době pracuji v ambulanci Fyziovšem a také v Rehabilitační nemocnici Beroun, kde se věnuji pacientům s rozmanitou problematikou.

Kurzy

Členství